Sankt Knuds Kloster

Bygningen er den sidste rest af det fredede, middelalderlige Skt. Knuds Kloster i Odense. Den indeholder i dag menighedshuset i Skt. Knuds Sogn (Domsognet).

Bygningen blev nænsomt ombygget og istandsat og forsynet med nyt konfirmandlokale og nye, indvendige døre, en ny trappe, vægge og fast inventar – alt i et moderne sprog og tilpasset de eksisterende barokdøre og –lofter.

Bygherre:
Skt. Knuds Kirkes Menighedsråd, Odense Domkirke

Gennemført:
2011-13

Byggesagens øvrige parter:
Creo Arkitekter (hovedrådgiver)
L. P. Madsen Rådgivende Ingeniører

Jens Aabergs rolle:
Projektleder hos Creo Arkitekter