Amalienborg

Projektet omfattede en gennemgribende restaurering af seks af Amalienborgs sidebygninger, alle opført omkring 1750, herunder fundering af alle bærende vægge, udbedring af meget omfattende råd- og svampeskader samt total tag- og facadeistandsættelse. Udført i tidlig partnering med Jakon. Resultatet af den vellykkede proces blev et byggeri afleveret før tid til den lovede pris og i en høj, arkitektonisk og håndværksmæssig kvalitet.

Bygherre:
Slots- og Ejendomsstyrelsen
(nu Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme)

Gennemført:
2006-2011

Byggesagens parter:
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Erik Møller Arkitekter
Troelsgaard Rådgivende Ingeniører
Hans Grønlund, EL-ingeniør

Jens Aabergs rolle:
Projektleder hos Erik Møller Arkitekter