Aaberg Arkitekter

  • Aaberg Arkitekter er grundlagt i 2014 af Jens Aaberg, arkitekt MAA, byggeøkonom MDB og medlem af Fredningsudvalget i By og Land.
  • Jens Aaberg har mere end 20 års erfaring indenfor arkitektrådgivning, og har en bred faglig viden indenfor alle faser i et byggeprojekt.
  • Jens Aaberg har i forbindelse med restaurering i mange år indgået i et Kongeligt Bygningsinspektorat, og har et stort kendskab til proces og metode i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.
  • Fokuspunkter i arbejdet med disse bygninger er fra starten at definere og fastholde bygningens bevaringsværdier og igennem hele processen at tage vare om dem.
  • Håndtering af de fredede bygningsmiljøer implementeres nænsomt og pragmatisk ‘nyt i gammelt’ ved ændring af funktioner eller energirenoveringer.
 

Jens Aaberg er vant til at håndtere den nødvendige dialog med myndighederne herunder Kulturstyrelsen, der varetager tilsynet med fredede bygninger.

Aaberg Arkitekter har en ambitiøs og engageret tilgang til opgaven og lægger stor vægt på at nå en løsning, der skaber værdi og kvalitet for alle, både arkitektonisk, funktionelt og hvad angår tid og pris. Dette sker i tæt dialog med bygherre, rådgiver, entreprenør og offentlige myndigheder.

Jens Aaberg er vant til som totalrådgiver at være ansvarlig for arkitektoniske beslutninger, lede og koordinere rådgiverteamets opgaveområder i forhold til bygherrens og brugerens ønsker og interesser. Det sker ved fra starten at blive enige om en beslutningsgang. Hertil behøves udover dialogen også afprøvede kalkulationsmodeller, risikoanalyser og redskaber til opnåelse af nødvendige besparelser til rette tid i forhold til, hvor langt, man er i processen.

“Det har været dejligt, i hele sagsforløbet, i et hus fyldt op med “spændende” overraskelser (…), at opleve din daglige uopslidelige kamp, for i samarbejde mellem alle parter at finde løsningsorienterede muligheder og dermed fremme byggeriet, kvaliteten, og holde økonomien på plads”

Jens Aaberg
Jens Aaberg - ejer af Aaberg Arkitekter

Hvad sagde kunden og samarbejdspartneren?

Jesper Rasmussen
Bestyrelsesformand, Skou Gruppen

“Jens Aaberg formåede ved hjælp sin store arkitektoniske kompetence og indsigt samt sin meget omgængelige og tiltalende personlighed at operere i et til tider meget spændingsfyldt farvand alle interessenterne imellem, en indsats som vi i Skou Gruppen har meget respekt for, jeg er personligt helt overbevidst om, at Jens sikrede, at vi slap for en række omkørsler i projektet, grundet hans evne til at gøre sig umage, både med arkitektur og fremdrift”.

Ejner Larsen
Projektleder, ingeniør, NIRAS A/S

“…et par år med rigtigt godt samarbejde på vores ultra komplekse byggesag med indretning af Dansk Musikmuseum og Dansk Sprognævn i det gamle radiohus.

Det har været dejligt, i hele sagsforløbet, i et hus fyldt op med “spændende” overraskelser (…), at opleve din daglige uopslidelige kamp, for i samarbejde mellem alle parter at finde løsningsorienterede muligheder og dermed fremme byggeriet, kvaliteten, og holde økonomien på plads”.

Eva Kunckel
Projektleder, arkitekt MAA, Bygningsstyrelsen

“Jeg har arbejdet sammen med Jens Aaberg i forbindelse med 3 energioptimeringsprojekter på statslige, fredede ejendomme. Jeg som bygherrerepræsentant for Staten og Jens som rådgiver fra et privat arkitektfirma.

Jens har en stærk og dyb forkærlighed for bygningsarven og varetager de gamle bygningers tarv med stor omhu. Det er betryggende for en bygherre at vide, især når noget så nymodens som energioptimering skal foretages i de gamle bygninger. En sådan manøvre kræver respekt for husets unikke karakter, men samtidig også teknisk viden og indsigt, der gør, at energioptimeringen bliver optimal i forhold til, hvad huset kan klare. Projekterne lykkedes rigtigt fint. Jeg håber, at jeg en anden gang får mulighed for at arbejde sammen med Jens.”

Jesper Rasmussen
Bestyrelsesformand, Skou Gruppen
“Jens Aaberg formåede ved hjælp sin store arkitektoniske kompetence og indsigt samt sin meget omgængelige og tiltalende personlighed at operere i et til tider meget spændingsfyldt farvand alle interessenterne imellem, en indsats som vi i Skou Gruppen har meget respekt for, jeg er personligt helt overbevidst om, at Jens sikrede, at vi slap for en række omkørsler i projektet, grundet hans evne til at gøre sig umage, både med arkitektur og fremdrift”.

Ejner Larsen
Projektleder, ingeniør, NIRAS A/S

“..et par år med rigtigt godt samarbejde på vores ultra komplekse byggesag med indretning af Dansk Musikmuseum og Dansk Sprognævn i det gamle radiohus.

Det har været dejligt, i hele sagsforløbet, i et hus fyldt op med ”spændende ” overraskelser (…), at opleve din daglige uopslidelige kamp, for i samarbejde mellem alle parter at finde løsningsorienterede muligheder og dermed fremme byggeriet, kvaliteten, og holde økonomien på plads”.