Bygningssyn af slotte og fredede universitetsbygninger

I årene 2008-11 blev der udført bygningssyn af bl.a. Kronborg Slot og Fæstning, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og flere statsejede palæer i det indre København.

I forbindelse med synene blev der for universiteternes vedkommende udarbejdet rapporter, såkaldte Arkitektursyn, for at få udpeget de arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssigt bærende bevaringsværdier i bygningerne.

Bygherre:
Slots- og Ejendomsstyrelsen og
Uddannelses- og Forskningsministeriet (tidl. UBST)

Gennemført:
2008-2011

Byggesagens parter:
Slots- og Ejendomsstyrelsen og UBST
Erik Møller Arkitekter
Moe Rådgivende Ingeniører

Jens Aabergs rolle:
Projektleder og byggeleder/fagtilsyn hos Erik Møller Arkitekter