Firlænget gård, Højledsvej

Gårdens ældste længe er fra 1850. Der foretages tagudskiftning og indretning af 1. sal i alle fire længer til bolig. Alt sker med stort fokus på at bevare gårdens nuværende udtryk udadtil. Ind mod gården tillades mere, og her placeres kvistene og ovenlysene til de nye rum på 1. sal. Bevaringsværdi 5.

Byggesagens parter:
Ove Oddermose’s Eftf
JHC Consulting
Madsen & Søeborg Rådg. Ingeniører
Aaberg Arkitekter

Gennemføres:
2020-2021