Det Gule Palæ, Nordre Sidebygning, Amalienborg

Udpegning af bærende bevaringsværdier og udarbejdelse af program og projektforslag til restaurering af en sidebygning til Det Gule Palæ på Amalienborg. Bygningen er opført i 1826 som stald for Livgarden og er senere ombygget i flere omgange. Den indeholder i dag boliger og kontorer for Hoffet. Det væsentlige i restaureringen var at udpege de dele af bygningen og bygningsdelene, der hver især repræsenterer værdifulde epoker i bygningens historie og siden at fastholde disse igennem hele processen.

Bygherre:
Slots- og Ejendomsstyrelsen
(nu Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme)

Projekt:
2010-2011

Byggesagens parter:
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Erik Møller Arkitekter
Troelsgaard Rådgivende Ingeniører
Hans Grønlund, EL-ingeniør

Jens Aabergs rolle:
Projektleder hos Erik Møller Arkitekter