Restaurering og transformering af Garderhøjfortet

Garderhøjfortet blev restaureret, så det i udvalgte områder nu fremstår med den patina og de lag, som tiden har givet. Enkelte steder fremstår det som ved opførelsen i 1880’erne og på udvalgte steder som fortet formodes at have set ud i 1914.

Eksperimentarium har efterfølgende etableret et videns- og formidlingscenter for hele Københavns befæstning. En forudsætning herfor var en omfattende klimatisering af den tykke, fugtige betonkonstruktion.

De betydelige og meget synlige, tekniske installationer, der i den sammenhæng var nødvendige, blev indbygget i nært samarbejde med Kulturstyrelsen og på en måde, der understreger fortets militære karakter.

Bygherre:
Naturstyrelsen

Gennemført:
2012-13

Byggesagens parter:
Naturstyrelsen
Skou Gruppen (totalentreprenør)
Creo Arkitekter
Rambøll

Bygherrerådg.:
Fogh og Følner Arkitektfirma og
Troelsgaard Rådgivende Ingeniører

Jens Aabergs rolle:
Projektleder og fagtilsyn hos Creo Arkitekter