Musikmuseum og Dansk Sprognævn i det tidligere Radiohus

De sidste etager i det fredede, tidligere Radiohus blev i forbindelse med en ombygning og istandsættelse af Ny Fløj i 2012-14 indrettet til hhv. Musikmuseum (Nationalmuseet) og Dansk Sprognævn. Det foregik ved at imødekomme de omfattende krav til klimaregulering, respektere det arkitektonisk unikke forelæg, som Vilhelm Lauritzen skabte i 1930’erne og 50’erne og opfylde de moderne krav til funktionalitet i såvel museums- som kontorlokaler i øvrigt.

Bygherre:
Nationalmuseet

Gennemført:
2012-14

Byggesagens parter:
Nationalmuseet
Creo Arkitekter (hovedrådgiver)
Adept Architects
NIRAS

Jens Aabergs rolle:
Projektleder, byggeleder/fagtilsyn hos Creo Arkitekter