Valkendorfsgade 22

Etablering af varmecentral og affaldsrum

Ejendommens ejer ønsker i samarbejde med HOFOR ejendommens varmeforsyning omlagt. Det sker ved at etablere en træpavillon med varmecentral og et rum til affald i gården.

Den bevaringsværdige ejendoms karakteristiske, gult malede, pudsede gårdfacade med de grønne trævinduer var vigtige referencepunkter ved valget af materialer og farver.

Udførelsen er udsat til 2019; indtil da er der foretaget midlertidig omlægning af fjernvarmen.

Bygherre:
BANANA AF 5.5.55 ApS

Byggeriets parter:
Aaberg Arkitekter ApS
I.L. Consult ApS
Tyréns A/S

Gennemført:
2016-17