E/F Sønderdalsgaarden, Gentofte

Udskiftning af tag, nye altaner

For ejerforeningen står vi for den komplette byggerådgivning i forbindelse med udskiftning af tag og istandsættelse af kvistene og udbedring af revnedannelser i de murede facader.

Bygningen er opført i 1935 og er et fint eksempel på nordisk førkrigs-modernisme med dens murede velproportionerede facader, hvidmalede trævinduer, den markante skorsten og det store tagudhæng.

Ved tagistandsættelsen udskiftes tagstenene til nye, der udføres undertag med træfiberunderlagsplader og en diffusionsåben tagdug, og helt tagfladen isoleres med træfiber-/papiruldsisolering.

Bygherre:
E/F Sønderdalsgaarden

Rådgivere:
Aaberg Arkitekter ApS
Tyréns A/S

Gennemføres:
2017-18