Energioptimering af domhuse i København og på Frederiksberg

Som led i en generel energioptimering af Statens bygninger i 2010-11 skulle de fredede domhuse Københavns Domhus, Østre Landsret og Retten på Frederiksberg gennemgås og optimeres, hvor det var økonomisk rentabelt og acceptabelt i forhold til bygningernes fredningsværdier.

Bygningerne blev analyseret, og der blev udpeget bygningsdele, der blev varmeisoleret, og tekniske anlæg blev effektiviseret eller udskiftet – altsammen uden at gribe ind i domhusenes daglige drift.

Bygherre:
Slots- og Ejendomsstyrelsen (arkitekt Eva Kunckel)
(nu Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme)

Gennemført:
2010-2011

Byggesagens parter:
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Erik Møller Arkitekter
Moe Rådgivende Ingeniører

Jens Aabergs rolle:
Projektleder og byggeledelse/fagtilsyn hos Erik Møller Arkitekter