TAGBOLIGER

Aaberg Arkitekter hjælper med udvikling og projektering af taglejligheder – ofte i forbindelse med en istandsættelse af bygningens facader, installationer og tagflade. Her kan det ofte betale sig at ombygge loftetagen til boliger, for på den måde at få de øvrige arbejder finansieret.