Riddersborgsparken, Nakskov

Den fysisk/arkitektoniske side af et genopretningsprojekt, der skulle forstærke bebyggelsens sammenhængskraft og atter gøre det attrativt at bo i Riddersborg-parken indeholdt bl.a. et nyt fælleshus med ordentlige faciliteter til stedets forskellige foreninger, nye indgangspartier til alle opgangene, istandsættelse af 200 badeværelser, sammenlægning af lejligheder, facadefornyelse og omfattende legeplads- og friarealfornyelser.

Fra at have været et sted med fraflytning og tomme ventelister blev Riddersborgparken atter til et populært sted at bo.

Bygherre:
Boligkontoret Danmark samt Riddersborgparken

Gennemført:
2003-06

Byggesagens øvrige parter:
Arkitema
Hansen, Carlsen & Frølund Ingeniører
Ludo Duys, landskabsarkitekt

Rolle:
Projektleder hos Arkitema
(inkl. projektering, byggeledelse, etc.)