Kronborg Slot og Fæstning

Kronborg er på listen over UNESCO-verdensarven.

I årene 2008-2011 blev der som del af et Kgl. Bygningsinspektorat udført bygningssyn samt efterfølgende restaureringer på slottet og i tolv af de omkringliggende kronværksbygninger, der er opført i perioden 1634-1940.

Arbejderne omfattede facade- og tagistandsættelser, omfattende udskiftning af rådne tømmerkonstruktioner, teknisk modernisering og nyindretning af enkelte af bygningerne.

Bygherre:
Slots- og Ejendomsstyrelsen (arkitekt Uffe Kjerulf)
(nu Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme)

Gennemført:
2006-2011

Byggesagens parter:
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Erik Møller Arkitekter
Troelsgaard Rådgivende Ingeniører
Hans Grønlund, EL-ingeniør

Rolle:
Projektleder, byggeledelse/fagtilsyn hos Erik Møller Arkitekter