Jernbanevej 3-5, Lyngby

Vinduesudskiftning (ca. 800 vinduer) på ejendom fra 1937

Plastvinduerne fra 1980’erne udskiftes til træ/alu-vinduer med stor vægt på formater og sprossestørrelse tættest mulig på de originale vinduer.

Bygherre:
AB Katrinehøj

Øvrige partnere:
Tømrerfirmaet S.M. Bang
Madsen & Søeborg Rådgivende Ingeniører

Gennemføres:
2019