Project Description

Det Gule Palæ, Nordre Sidebygning, Amalienborg

Udpegning af bærende bevaringsværdier og udarbejdelse af program og projektforslag til restaurering af en sidebygning til Det Gule Palæ på Amalienborg. Bygningen er opført i 1826 som stald for Livgarden og er senere ombygget i flere omgange. Den indeholder i dag boliger og kontorer for Hoffet. Det væsentlige i restaureringen var at udpege de dele af bygningen og bygningsdelene, der hver især repræsenterer værdifulde epoker i bygningens historie og siden at fastholde disse igennem hele processen.

Bygherre:
Slots- og Ejendomsstyrelsen
(nu Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme)

Projekt:
2010-2011

Byggesagens parter:
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Erik Møller Arkitekter
Troelsgaard Rådgivende Ingeniører
Hans Grønlund, EL-ingeniør

Jens Aabergs rolle:
Projektleder hos Erik Møller Arkitekter