Udviklingsprojekt i København

Projektet omfatter to høje bygninger på en plads i hovedstaden:

  • Det trafikale knudepunkt bibeholdes og gøres meget mere attraktivt
  • Der skabes et grøn, rekreativt sted for bydelens beboere.
  • Der etableres boliger og butikker til fordel for nærområdet

Projektteam:
Aaberg Arkitekter i samarbejde med
Denis André architecte DPLG, Berlin

December 2014