Et medlem af jeres bestyrelse eller en beboer tager kontakten til Aaberg Arkitekter med en forespørgsel.