Maj 2016: Nye tagboliger i historisk kontekst. Genskabelse af spir på Kultorvet

Aaberg Arkitekter ca. 800 m2 tagboliger på bygningen og genskaber et spir.
Projektet – inkl. spiret – er på tegnebrættet, og i samarbejde med kommunen vil vi tegne et mere enkelt spir, der afspejler den tid, det genskabes i.

Maj 2016: Privatbolig, Skærbækvej i Rødovre

Ejerne af et romantisk, lille hus fra 1927 ønsker at udvide og stadig bevare stedets ånd og charme.

April 2016: Det fredede ‘Gardhøjfortet’ i Gentofte skal have ventileret sit hovedtårn.

Aaberg Arkitekter projekterer for Skou Gruppen i samarbejde med Naturstyrelsen og Garderhøjfondet.

Februar 2016: Konference – ‘Det betaler sig at eje en historisk ejendom’

I foråret 2015 udgav Realdania analysen ”Værdien af bygningsarven”, der dokumenterer, at bygningsarven skaber økonomisk værdi både for ejere, kommuner og erhvervsliv. Men under hvilke forudsætninger? Hvordan kan man som kommune, ejer og developer arbejde strategisk med det? Og hvilken rolle spiller bevarende lokaleplaner og lokale ildsjæle? Aaberg Arkitekter deltog i konferencen.

Februar 2016: Restaurant – bygherrerådgivning

Aaberg Arkitekter er bygherrerådgiver på indretning af international restaurant på Strøget i København

Januar 2016: Robust Internal Thermal Insulatoin of Historical Buildings

Aaberg Arkitekter deltager i EU-finansieret seminar arrangeret af Aalborg Universitet – Kbh i samarbejde med RIBuild med foredrag af førende danske og nordeuropæiske forskere på området.

Oktober 2015 – maj 2016: Landejendom

Aaberg Arkitekter ombygger og istandsætter større landejendom udenfor København

Maj 2015: Boliger på Nørrebro

Aaberg Arkitekter tegner nye boliger på forskellige matrikler på Nørrebro.

Marts 2015: Bellahøj Kirke

Aaberg Arkitekter deltager sammen med tegnestuen  a r k i t e k t u r e t  og L.P. Madsen Rådgivende Ingeniører i prækvalifikationen til udvidelse af Bellahøj Kirke. Byggeriet vil omfatte to nye tilbygninger samt en større ombygning i den nuværende kirkebygning fra 1962. Udvidelsen bliver på 400 kvadratmeter og ombygningerne i kirkebygningen omfatter 250 kvadratmeter.

Januar 2015: Nørrebrogade 157-59

Aaberg Arkitekter skal tegne fire nye tagboliger i etageejendom opført af arkitekt Vilhelm Lauritzen i 1936 samt forestå en nænsom renovering og delvis tilbageføring af facaden, som på samme tid skal respektere Vilhelm Lauritzens ideer men også føre ejendommen op til nutidens energistandarder.

December 2014: Politigården i København

Aaberg Arkitekter prækvalificerer sig til sammen med Kullegaard Arkitekter og NIRAS at udføre fagtilsynet på energirenoveringen af Politigården i København.