Fredede og bevaringsværdige bygninger 2018-02-19T14:09:36+00:00

FREDEDE OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Jens Aaberg har i forbindelse med restaurering i mange år indgået i et Kongeligt Bygningsinspektorat og har et meget stort kendskab til proces og metode i forbindelse med fredede og bevaringsværdige bygninger.

Fokuspunkter i arbejdet med disse bygninger har fra starten været at definere og fastholde deres bærende bevaringsværdier og igennem hele processen at tage vare om dem.

Handlingsplaner: Slots- og Kulturstyrelsen financierer en vedligeholdelse for alle fredede bygninger. Vi udarbejder handlingsplaner og kan gerne stå for tilmelding til Styrelsen. Send os en mail med bygningens adresse, jeres navn, tel.nr. og e-mail, og jeres bygning tilmeldes samme dag.